Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

zyrafa
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
zyrafa
3631 a28e
Reposted fromzungud zungud viasilence89 silence89
zyrafa
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta
zyrafa
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaAmericanlover Americanlover
zyrafa
2115 df1e 500
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
zyrafa
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viagreywolf greywolf

March 13 2017

zyrafa
Trochę męczący dzień i trochę źle się czuję. Trochę bardzo.
Reposted fromawakened awakened viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
Chce się poczuć w końcu gdzieś dobrze, wiedzieć, że tam pasuje, być częścią czegoś.
Czegokolwiek.
— God, I'm empty.
Reposted fromrawwwr rawwwr viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
9792 f55f
Emil Cioran 
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
4027 78a0 500
Borszewicz.
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaRybciaaa Rybciaaa
6364 3901 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
zyrafa
Kiedy zapytają mnie o szczęście opowiem im o Tobie.
zyrafa
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viasillene sillene
zyrafa

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi viasillene sillene
zyrafa

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viasillene sillene
zyrafa
1182 d97b 500
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata viasillene sillene
zyrafa
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viasillene sillene
zyrafa
0584 457d
Reposted fromcorvax corvax viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl