Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

zyrafa
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viabellabella bellabella
zyrafa
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabellabella bellabella
zyrafa
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
8127 bf71 500
zyrafa
I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę i wszystkie moje tajemnice.
— Happysad
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
zyrafa
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
zyrafa
9453 37b2
Reposted fromniewychowana niewychowana viabellabella bellabella
zyrafa
Reposted fromFlau Flau viaidylla idylla
zyrafa
0220 8f83 500
via Smutne historie spisane na kacu i tanim papierze.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
zyrafa
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka vianotperfectgirl notperfectgirl
2713 6ebd 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagreywolf greywolf
2776 9108 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagreywolf greywolf
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagreywolf greywolf
zyrafa
Ostatnie spojrzenia pamięta się najdłużej.
Reposted fromtegoniema tegoniema vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
6361 4dd8 500
Reposted fromMadristas Madristas viagreywolf greywolf
zyrafa
8271 af93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl