Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

zyrafa
Jak mierzyć stratę? Jak liczyć, ważyć, oceniać smutek?
— Diane Setterfield
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
Ale cokolwiek, wszystko jedno gdzie, będzie lepsze niż to tutaj.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viagreywolf greywolf
zyrafa
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
zyrafa
Jeśli Ci naprawdę zależy, walcz
— chociaż wiesz że nie warto
zyrafa


Ilidza, Sarajevo, Bosnia | Mevludin Sejmenovic
zyrafa
9429 6eac 500
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
zyrafa
samotność najbardziej boli wieczorami.
7876 60c2 500
zyrafa
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa" i dalej już z górki...  Starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać załamania nerwowego, kurwicy albo histerii.
— tysiace-mysli.soup.io
zyrafa
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
Patrzysz na niego i wiesz, że zastąpiłby powietrze.
— (via go-fucktherules)
Reposted fromfakinszit fakinszit vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
zyrafa
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chce ci się płakać. 
— true.
4227 fc66
zyrafa
I nawet stojąc na wyciągnięcie ręki można za kimś tęsknić.   
Reposted fromohshit ohshit vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
3914 4a84
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagreywolf greywolf
zyrafa

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

zyrafa
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl