Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

zyrafa
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
zyrafa
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vialeniwieec leniwieec
zyrafa
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong viastefanson stefanson
6394 2f22 500
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viastefanson stefanson
zyrafa
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viastefanson stefanson
zyrafa
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastefanson stefanson
zyrafa
Śnisz mi się codziennie. W snach zawszę jesteś ze mną, szczęśliwa i uśmiechnięta, patrzysz na mnie tak jak kiedyś, śmiejesz się. Twoje włosy pięknie pachną i usta ciągle smakują tak samo. Jeśli ten sen miałby trwać wiecznie, to nie obudził bym się już nigdy.
Reposted fromstefanson stefanson
zyrafa
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastefanson stefanson
zyrafa
Reposted frommayamar mayamar viastefanson stefanson
zyrafa
5124 17da
Reposted fromwilliam william viastefanson stefanson
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastefanson stefanson
zyrafa
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viastefanson stefanson
zyrafa
Myślę, że na pewno ciężko jest żyć samemu w miejscu, w którym ktoś nas opuścił. Lecz nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami, “Kronika ptaka nakręcacza”
Reposted fromiblameyou iblameyou viastefanson stefanson
zyrafa
4755 f5fb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastefanson stefanson
zyrafa
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viastefanson stefanson
zyrafa
2217 2e81
Reposted fromAng3ll Ang3ll viastefanson stefanson
zyrafa
5921 61d4
zyrafa
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl