Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

zyrafa
Cokolwiek robisz, bądź szczęśliwy. A jeśli nie jesteś to zmień to co robisz.
— autor nieznany
Reposted fromxalchemic xalchemic viagreywolf greywolf
zyrafa
7797 b1ac 500
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
zyrafa
9366 9c09
Reposted frombearded bearded viagreywolf greywolf
zyrafa
zyrafa
Wybierz mężczyznę, który będzie niszczył Twoją szminkę, a nie tusz do rzęs.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreywolf greywolf
zyrafa
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslodsiewnia myslodsiewnia
zyrafa
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
Kobiety, owszem, zawsze czują się gorsze. Kobiecie, owszem, zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukać problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może wszystkich bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. ZWIĄZKI
Reposted fromyveee yveee viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
zyrafa
zyrafa
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
zyrafa
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viagreywolf greywolf
zyrafa
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka vialenifca lenifca
zyrafa
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
zyrafa
potrzebuj mnie.
— ..
zyrafa
- Uważaj na siebie - radzę jej szczerze, z całego serca. Nie chce, aby ktokolwiek ją zadeptał. Niech ona depcze. Niech idzie.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
zyrafa
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente vialenifca lenifca
zyrafa
4931 673e 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialenifca lenifca
zyrafa
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer vialenifca lenifca
zyrafa
8068 1f22
Reposted fromarwen arwen vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl