Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

zyrafa
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viabellabella bellabella
zyrafa
Czas ucieka dzień za dniem
Niewiele się pozmieniało
Czas ucieka dzień za dniem
Co było, z czasem uleciało
— Koniec Świata; List
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabellabella bellabella
zyrafa
zyrafa
1481 17ae
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viabellabella bellabella
zyrafa
Nie chcę być dla nikogo planem B. Dla siebie nie chcę być planem B. Więc dla siebie jestem planem A.
— Tekstualna
Reposted fromlittlemouse littlemouse
zyrafa

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianaturalginger naturalginger
zyrafa
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
zyrafa
cześć, jest mi źle  
— 02:54
Reposted fromprzemeksic przemeksic vianaturalginger naturalginger
zyrafa
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vianaturalginger naturalginger
zyrafa
zyrafa
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
zyrafa
9101 5a25 500
Reposted frombellabella bellabella
zyrafa
2 dni wystarczyły by o mnie zapomniał i znalazl inna . 2 dni podczas których ja sie upilalam i płakałam z rozpaczy.  Mówił mi to przez 2 minuty. I zdałam sobie sprawę że moje serce nie rozpadło się na milion małych kawałków.  Rozjebalo się na 2 miliony
Reposted frombellabella bellabella
zyrafa
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
4409 a867
zyrafa
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
zyrafa
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
zyrafa
Byłoby pięknie, gdyby uczucia można było zwyczajnie wyłączyć.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
trakoscan castle VI
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialeire leire
zyrafa
-Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl