Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

zyrafa
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
zyrafa
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
zyrafa
Nie mamy wpływu na to kim się rodzimy. 
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viasatyra satyra
zyrafa
zyrafa
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viagoldenowl goldenowl
zyrafa

Widocznie życie wolało nas osobno.

zyrafa
zyrafa
Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
zyrafa
Czasami mam wrażenie, że moje serce nienawidzi mnie obecnej i moich wyborów, więc biją się z mózgiem co noc i stąd się biorą takie bolesne sny.
zyrafa
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
zyrafa
zyrafa
8802 8dbf 500
Reposted frommodalna modalna viasatyra satyra
zyrafa
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viagreywolf greywolf
zyrafa
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz... i wołałeś "Nie licz na mnie". Posłuchaj mnie uważnie.... Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
— usłyszeć kiedyś, od kogoś, coś takiego- NIEREALNE!!!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
6703 67bf 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
zyrafa
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viasilence89 silence89
zyrafa
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove vianaturalginger naturalginger
zyrafa
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
zyrafa
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl