Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

zyrafa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialenifca lenifca
zyrafa
Reposted fromshakeme shakeme vialenifca lenifca
zyrafa
0399 2026
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
zyrafa
2133 65e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
zyrafa
Uśmiecham się gdy Ty się uśmiechasz, płacze gdy Ty płaczesz, gniewam się gdy Ty się gniewasz
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialenifca lenifca
zyrafa
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viagreywolf greywolf
zyrafa
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
zyrafa
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Internet
Reposted fromdys dys viairmelin irmelin
zyrafa
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"
zyrafa
zyrafa
zyrafa
4783 08a2 500
Reposted fromdeviate deviate viagreywolf greywolf
zyrafa
1321 d22c 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viairmelin irmelin
zyrafa

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viagreywolf greywolf
zyrafa
2015 0de3 500
Reposted fromolbaria olbaria viagreywolf greywolf
zyrafa
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
zyrafa
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viagreywolf greywolf
zyrafa
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
zyrafa
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl