Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

zyrafa
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viakudi kudi
zyrafa
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
zyrafa
8679 0ff6 500
Reposted fromoutline outline viasilence89 silence89
zyrafa
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
zyrafa
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
zyrafa
zyrafa
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
1111 ce40 500
zyrafa
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viagreywolf greywolf
0373 29fd 500

sweet-scent-of-flowers:

Watcher in the Fog by Mikeal Dixon - check out his gallery. - Source - via 500px

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viagreywolf greywolf
zyrafa
2996 fc93
Reposted fromskognymfe skognymfe viagreywolf greywolf
zyrafa
2581 aad5 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viagreywolf greywolf
zyrafa
Reposted fromweightless weightless viagreywolf greywolf
zyrafa
4355 b80c 500
Reposted frompokrywka pokrywka viairmelin irmelin
zyrafa
I kiedy pierwszy raz go spotkałam, zastanawiałam się, co mogłoby mnie łączyć z takim facetem jak on.
Reposted fromitwaslove itwaslove vianaturalginger naturalginger
zyrafa
zyrafa
Bo wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze i – choćby cholernie bolało – zaczekać, aż przyjdzie to drugie.
zyrafa
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
zyrafa
zyrafa
7750 261b
Reposted fromUndomiel Undomiel vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl