Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

zyrafa
Masz zapach spełniających się marzeń.
zyrafa
zyrafa
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
zyrafa
0478 c754 500
Reposted fromposzum poszum viagreywolf greywolf
zyrafa
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlemouse littlemouse
zyrafa
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
zyrafa
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa
Reposted fromdzulajj dzulajj vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakoszmarek koszmarek
zyrafa
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viakoszmarek koszmarek
zyrafa
Reposted fromFlau Flau viakoszmarek koszmarek
zyrafa
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viathelittleprince thelittleprince
zyrafa
0203 669a
Reposted fromdafil dafil viairmelin irmelin
zyrafa

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viairmelin irmelin
zyrafa
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viagreywolf greywolf
zyrafa
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viagreywolf greywolf
zyrafa
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viairmelin irmelin
zyrafa
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
zyrafa
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl