Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

zyrafa
Tysiąc myśli na minutę, a w każdej Ty.
— !
zyrafa
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialittlemouse littlemouse
zyrafa
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viaviolethill violethill
zyrafa
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viaviolethill violethill
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viaviolethill violethill
zyrafa
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaviolethill violethill
zyrafa
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaviolethill violethill
zyrafa
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
zyrafa
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
zyrafa
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
zyrafa
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
zyrafa
Przekonałam się, że serce ma długą pamięć .
Reposted fromthesmajl thesmajl viathelittleprince thelittleprince
zyrafa
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viathelittleprince thelittleprince
zyrafa
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viasilence89 silence89
zyrafa
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
zyrafa
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
zyrafa
6077 dd80
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
zyrafa
3893 48b5
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl