Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

zyrafa
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
zyrafa
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
zyrafa
6191 8da0 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving vialeniwieec leniwieec
zyrafa
TAKI KTOŚ ZDARZA SIĘ W ŻYCIU TYLKO RAZ
— tumblr
zyrafa
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
zyrafa
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll vialeniwieec leniwieec
Każdy z nas chociaż raz szukał miłości w przyjaźni.
— Vixen (via polski-rap-cytaty)
zyrafa
zyrafa
1582 a91b
Reposted fromproof proof viasilence89 silence89
zyrafa
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viasilence89 silence89
zyrafa
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasilence89 silence89
9613 44c2 500
zyrafa
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
zyrafa
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
zyrafa
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
3765 e0de
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl