Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

zyrafa

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
zyrafa
cała ja- emocjonalna sadystka!
— zwykła jak zawsze
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Nie opowiada się niczego tylko dla siebie. Zawsze jest jeszcze ktoś drugi.
— Margaret Atwood – Opowieść podręcznej
Reposted fromnyaako nyaako vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Nie wszystko zawsze będzie iść po mojej myśli i nie wszystko skończy się happy endem. Prawdziwe życie czasami jest gówniane i musimy jakoś sobie z nim radzić.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako vialeniwieec leniwieec
zyrafa
0429 2958 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaidylla idylla
zyrafa
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaidylla idylla
zyrafa
zyrafa
6027 370b 500
Reposted fromoll oll viasilence89 silence89
zyrafa
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaidylla idylla
1497 6e6a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagreywolf greywolf
zyrafa
0672 35af
Reposted fromsosna sosna viaidylla idylla
zyrafa
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialeniwieec leniwieec
zyrafa
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods vialeniwieec leniwieec

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl