Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

zyrafa
Hm...Taki mam nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami / Słuchaj pieśni wiatru
Reposted fromsfeter sfeter viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
0137 48bb 500
Reposted frompesy pesy vialeire leire
zyrafa
7278 094a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
zyrafa
1635 e6ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
zyrafa
3514 8af6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
zyrafa
Od zawsze byłam przegrana.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
zyrafa
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
zyrafa
Co za dziwny czas.
Reposted fromyanek yanek viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
zyrafa
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
zyrafa
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
tak naprawdę?
żyję dla tych paru marnych chwil, kiedy ktoś mi mówi w oczy:
-kurwa jak to dobrze, że jesteś.
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
zyrafa
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
1755 e3ac 500
zyrafa
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
zyrafa
6748 68c0 500
zyrafa
Rosła we mnie rozpacz, zatykała mi klatkę piersiową tak, jak kłaki zatykają filtr od odkurzacza, rozpychała mi przełyk, właziła do ust.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl