Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

zyrafa
2996 fc93
Reposted fromskognymfe skognymfe viagreywolf greywolf
zyrafa
2581 aad5 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viagreywolf greywolf
zyrafa
Reposted fromweightless weightless viagreywolf greywolf
zyrafa
4355 b80c 500
Reposted frompokrywka pokrywka viairmelin irmelin
zyrafa
I kiedy pierwszy raz go spotkałam, zastanawiałam się, co mogłoby mnie łączyć z takim facetem jak on.
Reposted fromwelovekate welovekate vianaturalginger naturalginger
zyrafa
zyrafa
Bo wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze i – choćby cholernie bolało – zaczekać, aż przyjdzie to drugie.
zyrafa
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
zyrafa
zyrafa
7750 261b
Reposted fromUndomiel Undomiel vianaturalginger naturalginger
zyrafa
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga vianaturalginger naturalginger
zyrafa

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija vianaturalginger naturalginger
zyrafa
7087 2939
zyrafa
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura vianaturalginger naturalginger
zyrafa
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
Reposted fromimyours imyours vialeniwieec leniwieec
zyrafa

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Gentleman przedstawi Cię swoim Rodzicom, a nie czterem ścianom swojej sypialni.
— Leah Darrow
Reposted fromwetryagain wetryagain vialeniwieec leniwieec
zyrafa

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl