Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

zyrafa
Nękają mnie po nocach myśli o Tobie.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir vianotperfectgirl notperfectgirl
zyrafa
7675 36da 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialenifca lenifca
zyrafa
3686 5432 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
zyrafa
Reposted fromnaich naich viaidylla idylla
zyrafa
4233 b0ce 500
Mazovian forest. 
zyrafa
4226 3533 500
Bieszczady, Poland 
zyrafa
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
zyrafa
0739 5c6c 500
Reposted fromgabsko gabsko viaHiperborea Hiperborea
zyrafa
4465 a3a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
zyrafa
- Będziesz szczęśliwa - powiedziało Życie. - Ale najpierw nauczę cię być silną.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialenifca lenifca
zyrafa
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles vialenifca lenifca
zyrafa
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno vialenifca lenifca

August 12 2019

zyrafa
zyrafa
zyrafa
zyrafa
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
zyrafa
9579 d1a9 500
tracks worth listening 
Reposted fromgodehart godehart viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl