Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

zyrafa
8730 d9f5 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams vialenifca lenifca
zyrafa
Są chwile, kiedy nie wiemy jak ułożyć myśli, żeby nie bolało.
— .
Reposted fromzoou zoou viairmelin irmelin
zyrafa
Kiedyś będzie pieknie, kurwa. Przepięknie będzie.
— .
Reposted fromzoou zoou viairmelin irmelin
zyrafa
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viairmelin irmelin
zyrafa
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viairmelin irmelin
zyrafa
2650 7d04 500
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelix psychedelix
zyrafa
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Jay Shetty, mood of the moment
zyrafa
8048 bab0
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreywolf greywolf
zyrafa

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia
zyrafa
3857 8912 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viairmelin irmelin
zyrafa
8291 93e1
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
zyrafa
6801 531b
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
zyrafa
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
zyrafa
1571 f614 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagreywolf greywolf
zyrafa
1043 7210
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreywolf greywolf
zyrafa
4234 daed 500
Reposted fromzie zie viagreywolf greywolf
zyrafa
- Ciągle jesteś naiwna. Zawsze z sercem na dłoni do wszystkich lecisz.
- Ja lecę... ?
- Tak. Czasami na skrzydłach, czasami na miotle, ale jednak lecisz.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreywolf greywolf
zyrafa
6490 e13a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
zyrafa
2434 bf59 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
zyrafa
9002 2a63 500
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl