Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2020

zyrafa
0664 6c36 500
Reposted frominto-black into-black vianaturalginger naturalginger
zyrafa
9738 538d 500
Reposted frommangoe mangoe vianaturalginger naturalginger
zyrafa
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, co już się stało, a skup się na tym, co dopiero Cię czeka.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
7598 ea6f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialeniwieec leniwieec
zyrafa
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialeniwieec leniwieec
zyrafa
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
„Dlaczego każdego się bałaś, a jemu zaufałaś?”
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompesy pesy viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
1461 c257 500
Reposted fromwyczes wyczes viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
gdybym mogła Ci czegoś życzyć, życzyłabym żebyś przejrzał w końcu na oczy. 
zyrafa
8231 a56c 500
zyrafa
zyrafa
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
Reposted fromshakeme shakeme vialittlemouse littlemouse
zyrafa
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viaargetlam argetlam
zyrafa
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaargetlam argetlam
zyrafa
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viaargetlam argetlam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl