Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

zyrafa
9259 f646
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viapsychedelix psychedelix
zyrafa
3647 d0ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaviolethill violethill
zyrafa
1402 4a33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaviolethill violethill
zyrafa
9520 52ca 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaviolethill violethill
zyrafa
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviolethill violethill
zyrafa
zyrafa
zyrafa
6763 ce7a 500
Reposted frompiehus piehus vialittlemouse littlemouse
zyrafa
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlemouse littlemouse
zyrafa
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialittlemouse littlemouse
zyrafa
zyrafa
zyrafa
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viafrytkatosia frytkatosia
zyrafa
zyrafa
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
Bardzo często przez łzy mówiła: ,,Dam sobie radę"
— ..
zyrafa
2348 7666 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRybciaaa Rybciaaa
zyrafa
zyrafa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl